Jessica Aarnink

Binnen het sociaal domein gebeurt heel veel. Zoveel dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Of juist het tegenovergestelde: alle afzonderlijke onderdelen zijn goed geregeld maar er is geen samenhang. De brede ervaring van Jessica betekent dat ze graag wil achterhalen hoe deze samenhang eruit ziet, waarom iets op een bepaalde manier is georganiseerd en wat er kan verbeteren. Daarbij maakt ze gebruik van haar kennis uit de leergang ‘regie in ketens en netwerken’. Ze vindt antwoorden op vragen over de bedoeling van wetgeving en wat dit betekent in de praktijk. Hoe ga je om met de onvoorspelbaarheid binnen het sociaal domein?

Jessica heeft ervaring met bijna alle aspecten binnen het sociaal domein: de Jeugdwet, Participatiewet, volksgezondheid, mensen met verward gedrag, onderwijs, preventie, en armoedebeleid. Een oplossing voor uitdagingen in het sociaal domein is in haar ogen sterk afhankelijk van zoveel factoren dat er altijd sprake is van maatwerk. Het simpelweg kopiëren van een succesvolle oplossing leidt niet tot nieuw succes. Het eigen maken en borgen van een succesvolle oplossing wèl. Ze luistert, stelt veel vragen, analyseert en combineert.

Jessica Aarnink

Expert

|

06 41 01 40 39

Downloads

Download

Gerelateerde projecten