Danielle den Outer

Danielle den Outer is operationeel directeur en daarmee verantwoordelijk voor HR, Finance en het operationeel beleid binnen Lorenz en haar werkmaatschappijen. Danielle zorgt voor de uitvoering van HR-beleid, meerjarenplannen en bedrijfsstrategieën.

Doen waar je goed in bent met een werkdruk die recht doet aan privé- werkbalans is leidend in 2024 binnen Lorenz. Goed werkgeverschap is topprioriteit binnen Lorenz. Door middel van duurzame inzetbaarheid maken we de mens prioriteit in de organisatie.

We leven in een snel veranderende wereld die onzekerheid geeft en een hoge mate van complexiteit. In de complexiteit waar zoveel tegelijk gebeurt is het zaak dat we kijken vanuit een systeem perspectief en mindfull zijn om subtiele veranderingen op te merken die duiden wat er zich ontvouwt in de wijdere omgeving. Het gebruik maken van collectieve intelligentie is key binnen Lorenz. Hiervoor is diepe verbinding nodig met elkaar als team.

Binnen Lorenz werken wij volgens het principe van zelforganisatie vanuit het besturingsmodel van Holacracy. Dit model neemt afstand van traditioneel topdownmanagement en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Bij een optimale vorm van zelforganisatie is het van belang dat de mensgerichte thema’s en de organisatie thema’s in balans zijn. Binnen Lorenz werken we vanuit talenten door middel van VerticalQ.

VerticalQ is een multiple brain assessment methode die verder gaat dan het meten van je IQ of EQ. VerticalQ omvat verticaal de drie breinen in hart hoofd en buik. Het is een lichaamsgericht assessement methode die de kwaliteiten, talenten, sterke punten en uitdagingen van een individu in deze drie breinen identificeert. VQ biedt een gemeenschappelijke taal en modellen die bijdragen aan het co-creëren, het nog beter samenwerken aan een gezamenlijk doel. Juist het verschil tussen ons allemaal maakt dat we vanuit onze verschillende talenten complementair kunnen zijn en elkaar vanuit collectief leiderschap kunnen versterken. “Ervaren waar je kracht ligt is vele malen effectiever dan weten waar je goed in bent” vertelt Danielle.

Ben je enthousiast geworden over het werken bij Lorenz vanuit talenten en zelforganisatie? Neem contact op met Danielle en ze vertelt je graag meer over onze openstaande vacatures!

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Downloads

Interview Danielle den Outer

Gerelateerde projecten