Coen Roksnoer

Met zijn achtergrond in Business Development zet Coen zijn talenten en vaardigheden graag in voor het sociaal domein en de zorg. Hij gedijt in contact met andere mensen en streeft ernaar hun behoeften te begrijpen door de juiste vragen te stellen. Het vermogen om zich in anderen te verplaatsen en zo een waardevolle partner te zijn, is wat hem drijft. Coen is gepassioneerd om de drijfveren van mensen te doorgronden en hen te begrijpen.

Coen draagt bij aan het opleveren van cliëntervaringsonderzoeken voor gemeenten. Hij houdt zich bezig met het uitvoeren van narratief onderzoek om gemeenten inzicht te geven en te adviseren over wat er goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Daarnaast coördineert hij het landelijk meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Hierbij staat het ophalen van informatie en het leggen van contact bij diverse lokale meldpunten in het hele land centraal, om zo signalen te herkennen en verslag te kunnen leggen voor verbeteringen op dit gebied.

Verder maakt Coen onderdeel uit van het Prosper team, het netwerk voor jonge professionals in het sociaal domein en de eerstelijnszorg. Zijn focus ligt op het leggen van verbindingen en het opbouwen van duurzame relaties met hogescholen en universiteiten.

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Downloads

Download

Gerelateerde projecten