Welke impact heeft de aanstaande wet Straffen & Beschermen op gemeenten?

In deze factsheet gaan we in op de status en impact van de wet Straffen & Beschermen (wet S&B) waarvoor er naar wordt gestreefd om deze op 1 mei 2021 in werking te laten treden. De wet heeft als doel om de straf(tijd) beter te benutten, recidive te voorkomen en beter aan te sluiten bij de opvattingen in de maatschappij.

Een onderzoek in september 2020 naar de haalbaarheid van volledige inwerkingtreding van de wet (zogenaamd gateway-onderzoek) acht de streefdatum van 1 mei 2021 niet reëel, omdat enkele belangrijke besluiten nog niet zijn genomen, de samenwerking tussen verschillende partijen nog niet voldoende is en het Ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) niet voldoende initiatief heeft genomen. Zelfs voor een minimale versie zijn de randvoorwaarden onvoldoende duidelijk. Wat wel voor deze invoering spreekt is de wil vanuit de gehele keten om dit succesvol tot stand te brengen. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn opgepakt volgens de staatssecretaris en een tweede gateway-onderzoek wordt naar verwachting afgenomen in februari 2021.

Ondanks dat de streefdatum mogelijk niet gehaald gaat worden is het wel van belang om nu al voor te sorteren om de impact en gevolgen die uit deze wet voortvloeien. De belangrijkste punten uit deze wet en welke gevolgen die hebben voor gemeenten zullen we in deze factsheet bespreken.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Wat betekent de wet Straffen & Beschermen voor gemeenten?

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook