Verkennend onderzoek naar omgangsvoorzieningen en omgangshuizen

Bij echtscheidingen waarbij kinderen zijn betrokken, is het opstellen van een ouderschapsplan sinds 2009 verplicht. In een ouderschapsplan staan onder andere de omgangsafspraken beschreven, verder te noemen: omgangsregeling. Mochten partijen het niet eens kunnen worden over hoe zij de omgangsregeling invullen, dan bestaat er de mogelijkheid om de uitvoering van de omgangsregeling te beleggen bij een omgangsvoorziening. Ook kan er worden gekozen voor, of worden doorverwezen naar een omgangshuis.

Een omgangshuis is een locatie waar ouders die het niet eens kunnen worden over uitvoering van de omgangsregeling hun kinderen ontmoeten, eventueel onder begeleiding en toezicht van beroepskrachten. In opdracht van het ministerie van VWS is er een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de organisatie en bekostiging van omgangsvoorzieningen, inclusief omgangshuizen. Dit rapport geeft een beeld van de organisatorische vormen en de bekostiging van de omgangsvoorzieningen door middel van een landelijk representatieve steekproef bij gemeenten en uitvoerders van omgangsregelingen, bureauonderzoek en verdiepende interviews.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Verkennend onderzoek naar omgangsvoorzieningen en omgangshuizen

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook