Trendanalyse PGB’s Jeugd 2015 – 2019

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is een daling te zien van het aantal pgb’s voor jeugdigen. In opdracht van het ministerie van VWS volgend uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3., van de Agenda pgb die op 18 december 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd1 heeft jb Lorenz een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de daling, de feitelijke omvang en achterliggende trends van pgb’s in de Jeugdwet tussen 2015 en 2019.

Het landelijk beeld laat een daling zien van het aantal en de hoogte van pgb’s in de Jeugdwet. Het is de vraag wat de oorzaak of oorzaken zijn van deze daling. Een daling is overigens niet per definitie als goed of slecht te waarderen. Mensen maken een keuze tussen verzilveringsvormen als zorg in natura en persoonsgebonden budget op basis van hun persoonlijke omstandigheden. Keuzevrijheid, kwaliteit en beschikbaarheid van specifieke zorg spelen hierbij ook een rol, alsook het vermogen van budgethouders om regie te voeren over de organisatie van zorg en het beheer van een budget. Ook kan het zijn dat gemeenten veel maatwerk als zorg in natura hebben ingekocht, waardoor de noodzaak voor pgb kleiner wordt. Het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot de voor u liggende trendanalyse.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Van een landelijk beeld naar een lokale blik

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook