Rapportage brigadier vervoer

In opdracht van het schakelteam personen verward gedrag heeft de brigadier vervoer in samenwerking met de Nationale Politie, GGZ Nederland, VNG en Ambulancezorg Nederland in de laatste drie maanden van 2017 en januari 2018 22 regiobijeenkomsten in het gehele land georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was:

– een impuls te geven aan het organiseren van een dekkend netwerk van passend vervoer voor mensen met verward gedrag en

– het maken van concrete afspraken op basis van het voorlopig model vervoer van SIRM zodat personen met verward gedrag passend vervoerd worden. Aanleiding voor het organiseren van de bijeenkomsten vormden signalen uit het veld en de uitkomsten van de monitor die het Schakelteam heeft laten uitvoeren naar de stand van zaken bij de implementatie van alle bouwstenen. Hieruit kwam het beeld naar voren dat er al veel gebeurde, maar dat toch extra inspanningen nodig waren om een belangrijke schakel in de goed werkende aanpak te realiseren: passend vervoer.

Partijen zijn het unaniem eens dat personen met verward gedrag niet in een politievoertuig vervoerd horen te worden, tenzij sprake is van (een verdenking van) een strafbaar feit. Ook is er overeenstemming over het gegeven dat personen met verward gedrag niet tussen wal en schip mogen vallen zolang er geen goede structurele oplossing is ontwikkeld. Dit is het vertrekpunt geweest van de regiobijeenkomsten. Uit de regiobijeenkomsten is gebleken dat de variëteit groot is en dat de opgave die er is met betrekking tot het organiseren van passend vervoer in iedere regio eigen, specifieke vraagstukken met zich meebrengt.

Desalniettemin zijn er een aantal rode draden te destilleren die voor iedere regio van toepassing zijn. Op basis van de uitkomsten van de regiobijeenkomsten, overleg met landelijke brancheorganisaties, bureauonderzoek en de eerste resultaten van de pilots vervoer, beschrijven we in dit document deze rode draden.

Aangesloten specialisten

Jolien Sanders

Community Manager

|

06 22 31 63 87

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Rapportage brigadier vervoer

Rapportage brigadier vervoer | deel 2

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook