Rapportage brigadier vervoer deel 2

Voor de 10 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zijn we aan de slag gegaan met de afbakening van jeugdhulp. Wanneer is er sprake van jeugdhulp en wanneer niet? De jeugdwet heeft een open karakter en dat is heel mooi maar brengt ook dilemma’s met zich mee. En dat zijn niet alleen financiële dilemma’s; er zijn of dreigen serieuze arbeidsmarktvraagstukken op korte en middellange termijn.

Eén van de transformatiedoelen in het jeugddomein is normaliseren en demedicaliseren. Dat vraagt om gedragsverandering van zorgaanbieders, toeleiding, ouders en hun omgeving en nadere definiëring van wat jeugdhulp daadwerkelijk is. Na 2014 is de verordening Jeugdhulp niet wezenlijk aangepast aan veranderende inzichten. Nadere precisering van wat jeugdhulp is ook nodig om de nieuwe inkoopdoelen na 1 januari 2022 te borgen.

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

De totstandkoming van de verordening Jeugdhulp ZHZ

Download

De totstandkoming van de verordening Jeugdhulp ZHZ 2

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook