Organisatie en financiering van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag

Overal in het land denken gemeenten, GGZ-aanbieders, GGD-instellingen, verzekeraars en andere betrokken partijen na over de manier waarop de beoordeling van mensen met verward gedrag het beste kan worden georganiseerd. Daarbij komen regelmatig vragen aan de orde over de grenzen van de organisatorische en financiële verantwoordelijkheden van met name gemeenten en zorgverzekeraars voor mensen met psychische problematiek. Ook komen soms vragen langs over de functie beoordeling van mensen met verward gedrag door cognitieve beperkingen en/of verstandelijke beperkingen. Omdat we zien dat de meeste vraagstukken rondom de organisatie en bekostiging gaan over het vervoer en de beoordeling/ triage van mensen met verward gedrag door GGZproblematiek richt deze handreiking zich met name op de vraagstukken op het snijvlak van GGZ en psychosociale problematiek.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Handreiking

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook