Onderzoek preventie jeugdhulp

De Jeugdwet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is inzet op preventie. Door versterking van het opgroei- en opvoedklimaat moeten problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast moeten jeugdigen en hun ouders door vroegtijdige signalering en interveniëren tijdig ondersteuning krijgen. Dat betekent dat problemen zoveel mogelijk worden voorkomen of in een vroeg stadium worden onderkend. Daarmee zouden in een later stadium minder zware vormen van jeugdhulp nodig zijn.

Op dit moment is de Jeugdwet 2 jaar oud en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Daarmee is sprake van een natuurlijk moment om nader te onderzoeken hoe gemeenten invulling geven aan jeugd gerelateerde preventie en of er uitspraken kunnen worden gedaan over het effect van preventie op de omvang van zware en specialistische jeugdhulp.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Onderzoek preventie jeugdhulp Beleidsinformatie jeugdhulp

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook