Handreiking ketenveldnorm levensloopbestendige zorg

GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben Significant Public gevraagd om een landelijk evaluatieonderzoek uit te voeren naar de implementatie van de Ketenveldnorm in vier proeftuinen in de regio’s Limburg, Midden-Nederland, Oost-Brabant en Overijssel. Het doel van dit onderzoek is om lessen en kritische succesfactoren uit de vier regio’s op te halen, voor de implementatie van de Ketenveldnorm in alle andere regio’s.

Van februari tot en met december 2019 haalde Significant Public iedere zes weken aan de hand van een monitoringsformat informatie op bij de proeftuinen over de implementatie van de Ketenveldnorm in hun regio. Na analyse van de informatie door de onderzoekers, werd het met de projectleiders van de proeftuinen en het landelijk projectteam gezamenlijk besproken. Bovendien waren de onderzoekers in alle regio’s bij één of meerdere bijeenkomsten om samen met betrokken partners te reflecteren op de eerste ervaringen met de Ketenveldnorm in de regio. De uitkomsten vormen de basis voor de hoofdstukken 1, 2 en 3 van deze handreiking.

GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben JB Lorenz gevraagd om de bekostiging van de Ketenveldnorm uit te rekenen. Zij hebben de verantwoordelijkheden van financiers op basis van de onderliggende wet- en regelgeving uiteengezet en met behulp van casussen de stappen en mogelijkheden voor bekostiging uitgewerkt. Deze informatie vormt de basis voor het hoofdstuk 4 en de bijlagen ‘wettelijke kaders’ en ‘casussen’ van deze handreiking.

Op het moment van schrijven van de handreiking is de ervaring met de Ketenveldnorm nog beperkt. In totaal zijn 49 mensen geïncludeerd in de levensloopfunctie (meetmoment 24 november 2019). De eerste persoon is in mei 2019 geïncludeerd. Dit betekent dat de constateringen en aanbevelingen die zijn beschreven in de hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn gebaseerd op nog beperkte praktijkervaringen. In deze hoofdstukken is met name informatie opgenomen over het organiseren van de domeinoverstijgende netwerksamenwerking, het organiseren van de levensloopfunctie en de toegang tot beveiligde intensieve zorg. Informatie over de uitvoering van de Ketenveldnorm is (nog) in mindere mate beschreven.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Handreiking implementatie Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook