En de rekening komt later – onderzoek naar administratieve lasten jeugdhulp

Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten. Al sinds de start van de decentralisatie is er berichtgeving over de verzwaring en verhoging van administratieve lasten voor zorgaanbieders door verschillende verantwoordingseisen van gemeenten. Zij ervaren dat hun administratieve last dusdanig is gestegen, dat zij hun werklast en
de werkdruk sterk hebben zien toenemen. Tegelijkertijd geven gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de inzet van jeugdhulp vorm door verschillende vormen van opdrachtgeverschap. Het staat gemeenten en
jeugdhulpregio’s namelijk wettelijk vrij te kiezen hoe zij hun opdrachtgeverschap vormgeven. In de ontwikkeling van verschillende vormen van opdrachtgeverschap zien we dat steeds meer gemeenten er bewust voor kiezen om in meer of mindere mate de uitvoering, organisatie en budgetverantwoordelijkheid voor jeugdhulp bij zorgaanbieders neer te leggen. In dat kader zien we dat gemeenten daarbij ook eigen verantwoordingseisen ontwerpen die administratieve lasten met zich meebrengen. Daarom is het relevant om te bezien wat de effecten zijn van de verschillende vormen van opdrachtgeverschap van gemeenten met betrekking tot de mate van administratieve lasten voor zorgaanbieders. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wenst te onderzoeken wat de effecten zijn van een specifieke vorm van opdrachtgeverschap, namelijk het hoofden onderaannemer schap en de daarbij behorende verantwoordingseisen op de mate van administratieve lasten voor zorgaanbieders. Het gaat dus specifieke om het soort
opdrachtgeverschap waarbij gemeenten kiezen om de organisatie van zorg en ondersteuning binnen de jeugdhulp zoveel mogelijk neer te leggen bij (consortia in verschillende vormen)
zorgaanbieders.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

En de rekening komt later

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook