Casusbeschrijving Wvggz

Met de Wet verplichte ggz (Wvggz) verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en partners in het zorg- en veiligheidsdomein daarin hebben.

De nieuwe wet stelt op zichzelf geen andere eisen aan de regionale samenwerking dan een driemaandelijks overleg. Echter … omdat partijen elkaar na 1 januari 2020 meer nodig hebben om samenhangende zorg en ondersteuning te organiseren, ligt het voor de hand om in de implementatie actief samenhang te organiseren. Het verlenen van verplichte zorg wordt namelijk niet eenvoudiger, alleen gevarieerder en meer in verbinding met de samenleving.

Voor GGz Centraal is dat aanleiding om de impact van de Wvggz tastbaar te maken aan de hand van casuïstiek. Drie casussen zijn methodisch uitgewerkt en geanalyseerd samen met gemeenten, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, politie en meerdere betrokkenen van GGz Centraal. Wij hebben gekeken naar de impact en implicaties van de wet en op onderdelen wat wij in gezamenlijkheid moeten organiseren.

Aangesloten specialisten

Jolien Sanders

Community Manager

|

06 22 31 63 87

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Casus 1

Casus 2

Casus 3

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook