Bevindingenrapportage rekenkameronderzoek Haarlemmermeer

Het uit de rails lopen van de kosten van jeugdhulp heeft de afgelopen twee jaar volop de aandacht van gemeenten en ministeries. Er vindt veel onderzoek plaats naar de oorzaken van de sterk toenemende tekorten op de jeugdhulp en er zijn diverse aanbevelingen gedaan om de kosten te beheersen. Deze beheersmaatregelen moeten samen met een structurele verhoging van de rijksbijdrage ervoor zorgen dat de jeugdhulp in de toekomst weer binnen de beschikbare financiële middelen uitgevoerd kan worden.

 

Ook het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer is de afgelopen tijd aan de slag gegaan met het nemen van maatregelen om de sterke kostenstijging te beheersen. Dat niet alleen de gemeente Haarlemmermeer maar ook andere gemeenten na zes jaar nog volop bezig zijn met het inrichten van het sociaal domein geeft aan hoe complex de materie is. Het college is sinds vorig jaar intensief in gesprek met de gemeenteraad over de te nemen maatregelen. De vraag vanuit de gemeenteraad was dan ook welke mogelijkheden de gemeenteraad ter beschikking staan om vanuit de kaderstellende en controlerende rol sturing te kunnen geven aan de verbetering van de grip op de kosten van jeugdhulp. De raad van Haarlemmermeer is vooral bezorgd over de snelheid, de omvang en de ogenschijnlijke onvoorspelbaarheid van de kostenstijgingen Dit was dan ook de aanleiding om aan de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer te vragen om hier onderzoek naar te doen.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Bevindingenrapportage rekenkameronderzoek Haarlemmermeer

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook