Zeeuwse transformatie jeugdhulp

In opdracht van en samen met de 13 Zeeuwse gemeenten hebben we de doorontwikkeling van de transformatie jeugdhulp ter hand genomen. In samenwerking met de Zeeuwse beleidsmedewerkers hebben we een doorontwikkeling in beleidsontwikkeling en bekostiging gerealiseerd vanuit een duidelijke sturingsvisie op het jeugdhulplandschap en de samenwerking tussen gemeenten en uitwerking daarvan in een sturingsmodel.

 

Vanuit de sturingsvisie, die we samen met de Zeeuwse bestuurders tot stand hebben laten komen, hebben we met de zorgaanbieders voor de duur van 3 jaar bekostigingsafspraken gemaakt met de mogelijkheid 2 x een jaar te verlengen. Dat geeft het Zeeuwse zorglandschap tot 2022 rust en ruimte om samen met de gemeenten de transformatie ter hand te nemen. Synchroon aan de inrichting van de bekostiging en de totstandkoming van 3-jarige afspraken hebben we voor de specialistische jeugdhulpfuncties door middel van business cases concrete om- en afbouw afspraken gemaakt met de specialistische jeugdhulphaanbieders. Daarbij is een risico-taxatie instrument toegepast om een gezamenlijk risicomanagement in te richten. Immers, het omvormen van specialistische zorgfuncties naar zorg dichtbij en rondom kinderen en jongeren in wijken, brengt complexe en ingewikkelde vraagstukken met zich mee.

We realiseerden een visie op het specialistisch jeugdhulplandschap en is er een traject in gang gezet waarbij de gemeenten de monitoring van de resultaten van specialistische jeugdhulp vormgeven door het sturen op maatschappelijk resultaat. Tot slot hebben we een gezamenlijke strategische werkagenda voor de komende jaren opgesteld die gedragen wordt door de zorgaanbieders en de gemeenten. Vanuit deze werkagenda wordt er een strategische arbeidsmarktagenda ontwikkeld in samenspraak met landelijke partijen.

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook