Versterking sociale basis gemeente Delft

De Gemeente Delft heeft de ambitie om de sociale basis in de stad te versterken.

Jb Lorenz zal de Gemeente Delft adviseren over de toekomstige inrichting van het welzijnsveld vanaf 2025. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van het sociaal kapitaal en de samenredzaamheid, evenals het in kaart brengen van de behoeften van kwetsbare inwoners. De opdracht omvat drie onderdelen:

Onderzoek

Er zal een onderzoek worden uitgevoerd om de huidige situatie van de sociale basis in Delft in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin het huidige aanbod aansluit op de vraag van kwetsbare inwoners en welke werkwijzen en samenwerkingen passend zijn in de lokale context.

Visie Sterke Sociale Basis

Er zal ondersteuning worden geboden bij het opstellen van een inhoudelijke visie op een sterke sociale basis in Delft. Deze visie dient als basis voor de uitvoering van het welzijnswerk vanaf 2025.

Scenario’s Vorm/Inrichting Welzijnsveld

Er zal advies worden gegeven over de inzet, organisatie, samenstelling en governance van de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar. Daarnaast zal worden gekeken naar de financieringsstructuur.

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Jessica Aarnink

Expert

|

06 41 01 40 39

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook