(Tijdelijk) kwartiermaker voor de regionale coalitie in wording Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Bianca den Outer is als tijdelijk kwartiermaker samen met haar team (Peter de Jong en Joyce Stakenburg) verantwoordelijk voor de uitvoering en uitwerking van een aantal thema’s die uiteindelijk moeten leiden tot een vruchtbare werkconferentie. Dit doen we door een inventarisatie te maken van lopende domeinoverstijgende programma’s die kansrijk zijn om op korte termijn uit te werken in een transformatieplan. Er worden interviews afgenomen met de veldpartijen om op te halen welke nieuw op te starten programma’s bij kunnen dragen aan het verkleinen van de zorgkloof en arbeidsbesparend zijn.

De eerste mijlpijl in de vormgeving van deze coalitie, is de werkconferentie die we organiseren op donderdag 29 juni 2023. Samen met partners uit het zorg- en sociale domein in de subregio VPG gaan we tijdens deze werkconferentie aan de slag met de visie op de huidige stand van de zorg en de kansen en uitdagingen die er liggen voor de toekomst. De opbrengsten uit de werkconferentie vormen de basis voor de inhoud en vormgeving van een (sub) regioplan die voor 01 januari 2024 tot stand moet zijn gebracht.

Gezamenlijk gaan we aan de slag om invulling te geven aan de opgaven waarvoor we aan de lat staan!

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Joyce Stakenburg

Adviseur

|

06 83 64 66 06

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook