Programmaleiding governance Zorg&Veiligheid Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg wordt in de jaren 2022 – 2026 gericht gewerkt aan een stevige governance zorg en veiligheid met lerend vermogen in de regio.

Voor dit omvangrijke traject is de betrokkenheid van jb Lorenz gevraagd in de rol van programmaleider.

Als programmaleiding bieden wij ondersteuning om partijen te verbinden, ambtelijk aan te sturen en staan wij de commissie bij als secretaris. Diverse tafels, samenhangende projecten en in ontwikkeling zijnde lijnactiviteiten moeten op enig moment zinvol in verbinding komen te staan met elkaar. Dit vereist intensieve betrokkenheid van de programmaleider.

De programmaleiding, in handen van Bianca den Outer en Joyce Stakenburg, verzorgt ook het voorzitterschap van de brede ambtelijke voorbereidingsgroep. Deze groep ondersteunt de commissie en voert samen regie op de leer- en verbetercyclus die hierbij is gekoppeld aan de uitvoeringsagenda van de commissie. Daarbij betrekken we heel nadrukkelijk ervaringsdeskundigheid.

De thema’s waarop gestuurd wordt:

  • Efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
  • Versterken verbinding met het sociaal domein
  • Heldere en concrete afspraken over continuïteit van zorg en veiligheid met betrekking tot op- en afschakelen en verantwoordelijkheden rond casus- en procesregie.

Verder wordt er gewerkt aan de het inrichten van het leer- en verbeterproces en de borging daarvan.

 

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Joyce Stakenburg

Adviseur

|

06 83 64 66 06

Peter de Jong

Associé

|

06 10 15 34 89

De visie en ambitie van de commissie zorg en veiligheid

Als maatschappij hebben wij de plicht om naar elkaar om te kijken en elkaar aan te spreken als we ons zorgen maken. De kwetsbare burger bewandelt geen recht en vlak pad. Het aanbod van zorg en ondersteuning om dat pad te kunnen volgen is weggezet onder verschillende wetten. De zorg en ondersteuning voor deze burger en naasten sluiten onvoldoende aan bij eventuele veiligheidsrisico’s. Om passende ondersteuning te bieden is het noodzakelijk dat we tussen alle lagen een verbinding leggen en inzicht hebben in waar men tegenaan loopt.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook