Procesbegeleiding Haagse Tafels

Met de groeiende rol van gemeenten in het zorg- en welzijnsdomein neemt ook het bewustzijn over de doelmatige inzet van middelen toe. Op initiatief van de gemeente Den Haag willen partners in de wijk anders samenwerken in de voorbereiding en uitvoering van het lokale welzijnswerk.

Aan de zogenoemde Haagse Tafels werken partijen op basis van cijfers (de wijkscan van jb Lorenz) en ervaringen maatschappelijke opgaven uit en schrijven zij samen aan een Plan van Aanpak voor het welzijnswerk. Dit betekent dat de uitvoering niet meer tot één grote partij beperkt blijft en dat de inzet van mensen en middelen onderdeel wordt van een bredere discussie tussen maatschappelijke partijen.

jb Lorenz leverde tussen 2019 en 2021 onafhankelijke procesbegeleiders voor de Haagse Tafels, zodat de gemeente inhoudelijk kon deelnemen aan de sessies. De begeleiding is inmiddels afgerond met de oplevering van een methodiek waardoor de Haagse Tafels vanaf 2022 onderdeel kunnen worden van de wijkagenda’s.

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Joyce Stakenburg

Adviseur

|

06 83 64 66 06

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook