Onderzoek casemanagement

In opdracht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, zijn wij betrokken bij een belangrijk project binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II).

Dit programma heeft als doel de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren, met speciale aandacht voor kinderen en jongvolwassenen.

Het Kenniscentrum heeft in 2016 samen met de V&VN Kinderverpleegkunde het expertisegebied “casemanager kinderpalliatieve zorg” ontwikkeld dat vervolgens is geïmplementeerd in academische ziekenhuizen. Nu is het tijd voor een herziening en uitbreiding naar zorg thuis, omdat gezinnen vaak zorg uit verschillende wettelijke kaders nodig hebben.

In 2023 startten we met de analysefase voor de expertisefunctie casemanagement, onderdeel van Vroegtijdige Zorgplanning. Dit omvatte onder andere het analyseren van bestaande vormen van casemanagement, onderzoek naar kritische succesfactoren vanuit het perspectief van kind & gezin, herziening van het bestaande expertiseprofiel en de ontwikkeling van bijbehorend scholingsmateriaal.

Van 2024 tot en met 2026 streeft het Kenniscentrum naar de implementatie van de functie domeinoverstijgende casemanagement kinderpalliatieve zorg. Deze functie is van groot belang voor gezinnen met kinderen met complexe zorgvragen.

Aangesloten specialisten

Jessica Aarnink

Expert

|

06 41 01 40 39

Dit onderzoek heeft vier hoofddoelen:

1. Inzicht verkrijgen in beschikbare kennis over casemanagement binnen de kinder(palliatieve) zorg en goede voorbeelden uit andere domeinen.

2. Begrip krijgen van de wensen, behoeften en verwachtingen van ouders en jongeren met betrekking tot casemanagement in de kinderpalliatieve zorg.

3. Inzicht verkrijgen in de wensen, behoeften en verwachtingen van professionals met betrekking tot casemanagement in de kinderpalliatieve zorg.

4. De bevindingen worden beschreven in een publiceerbare rapportage.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook