Integrale indicatiestelling en bekostiging Palliatieve kindzorg

De landelijke werkagenda Kinderpalliatieve Zorg is opgesteld vanuit patiëntenverhalen. De knelpunten die kind, ouders én professionals dagelijks ervaren in de zorg én de organisatie van zorg, zijn de actiepunten in de werkagenda. De werkagenda wordt uitgevoerd door de betrokken ketenpartners. De indicatiestelling moet een uniek antwoord geven op elke unieke situatie. Vaak gaat het bij de kinderen om zeldzame aandoeningen en onvoorspelbaar verloop van het ziekteproces. Kinderpalliatieve zorg is gericht op het hele gezin. Om zorg op maat te kunnen bieden, is flexibiliteit binnen de huidige wet- en regelgeving dan ook een vereiste! Wet- en regelgeving sluiten onvoldoende aan.

 

Gezinnen met een kind met een complexe en/ of zeldzame aandoening vallen daardoor tussen wal en schip! Eenduidigheid is niet te organiseren voor deze bijzondere situaties. Wel is het van belang om duidelijkheid te kunnen bieden waardoor er tijdig de juiste zorg op de juiste plek kan worden gerealiseerd. Door de integrale indicatiestelling kan er betere ondersteuning aan de gezinnen geboden worden zonder hen volledig te belasten met de complexiteit van de diverse wet- en regelgeving.

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg heeft jb Lorenz gevraagd om het projectleiderschap op zich te nemen om in verbinding met alle betrokken partijen op zoek te gaan naar de mogelijkheden om deze integrale indicatie én daaraan gekoppelde bekostiging te realiseren. Rapport met de verhalen van kinderen en hun gezin: Rapportage patiënt journeys Kinderpalliatieve zorg De eindrapportage is overhandigd aan onder meer de twee ministers van VWS, de NZa, ZN en Zorginstituut Nederland. Lees hier het interview met Bianca de Outer Bekostiging, interview met Bianca den Outer De werkagenda van Kinderpalliatieve zorg:

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook