Fundament voor visie op zorg en veiligheid

en het Zorg&Veiligheidshuis in Zuid-Holland Zuid

De regio Zuid-Holland Zuid heeft bestuurlijk het committment uitgesproken om als regio aan te sluiten bij de ambities zoals deze zijn verwoord in de landelijke agenda Zorg & Veiligheid. Voorwaarde voor een goede aansluiting is dat de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid een gezamenlijk fundament bouwen. Een fundament zorg en veiligheid. Dit fundament is behalve noodzakelijk voor een goede uitvoering van de landelijke agenda Zorg & Veiligheid, de basis voor een sterke positie van het Zorg en Veiligheidshuis ZHZ.

Aan jb Lorenz is gevraagd om samen met de betrokken gemeenten en met input van andere partners te komen tot het fundament zorg en veiligheid ZHZ. Middels interviews met betrokkenen, werksessies op ambtelijk en bestuurlijk niveau, en een focusgroep komen we tot het fundament waarop de regio verder kan bouwen aan een gerichte en doeltreffende aanpak van zorg en veiligheid.

Aangesloten specialisten

Sander Moret

Adviseur

|

06 15 38 56 83

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook