Brigadier vervoer voor personen met verward gedrag

Als brigadier Vervoer fungeerde Bianca Den Outer als landelijk verbinder om de voortgang rond de bouwsteen Vervoer te inventariseren, stimuleren en bevorderen. Dat deed zij als Brigadier in samenwerking met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), Ambulancezorg Nederland (AZN), gemeenten, de 18 projectleiders en politie.

 

De vervoersvraagstukken zijn taai maar er werd gedurende het proces goede voortgang geboekt. Daarom werd Bianca gevraagd om als Brigadier vervoer haar opdracht te verlengen. De focus is toen komen te liggen op het afsluiten van convenanten vervoer in Limburg en Rijnmond. De regio’s Friesland en Drenthe hebben inmiddels een convenant afgesloten!

Het Schakelteam personen met verward gedrag hielp, in opdracht van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gemeenten en regio’s bij het organiseren van een goedwerkende aanpak voor de ondersteuning, zorg en opvang van mensen met verward gedrag. Een goed werkende aanpak bestaat enerzijds uit het realiseren van een samenhangende aanpak op negen concrete ‘bouwstenen’. Bouwsteen 7 betreft passend vervoer.

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Bekijk deze publicatie op onze publicaties pagina.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook