Bouwstenen van evalueren voor jeugdprofessionals

In samenwerking met academische werkplaats SAMEN brengt de Academie Sociaal Domein de evaluatietool “Bouwstenen van evalueren voor jeugdprofessionals” naar het werkveld van jeugdprofessionals.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een ZonMw subsidie. Door actieve videosessies op de community van de Academie Sociaal Domein maken professionals kennis met deze tool waarna ook alle beschikbare documentatie vrij en toegankelijk te vinden is in de mediatheek van de Academie Sociaal Domein.

Hulpmiddel

De tool is een hulpmiddel voor jeugdhulpprofessionals om evaluatieprocessen, zoals casuïstiekbespre- kingen en evaluaties van samenwerking, goed vorm te geven. Goede evaluatie is essentieel voor het bieden van passende hulp aan gezinnen. Dit geldt zeker in het licht van de inhoudelijke transformatie van de jeugdhulp en de daarvoor benodigde verandering in de werkwijze van professionals. Evalueren kan gaan over de voortgang van een hulpverleningsproces tijdens casuïstiekbesprekingen of kan gaan over de samenwerking in een multidisciplinair jeugdteam of met verschillende ketenpartners. Door in kaart te brengen en bewust te worden van wat er is ervaren, wat er is geleerd, welke doelen er zijn bereikt en wat nog aandacht behoeft, wordt een leerproces in gang gezet en het vakmanschap van professionals vergroot. Goede evaluatie kan resulteren in meer openheid op de werkvloer, verbeterde samenwerkingsprocessen, een positief leerklimaat en, waar het uiteindelijk om gaat, een verbeterde kwaliteit van hulp.

Aangesloten specialisten

De evaluatietool biedt dus een duidelijke routekaart met quickscan voor evaluaties. Een goede structuur voor evaluatie van veranderprocessen, hulpverleningstrajecten, casuïstiek en samenwerkingsverbanden is zeer belangrijk om doelen duurzaam te realiseren en voortgang te monitoren.

Met de tool “Bouwstenen van evalueren voor jeugdprofessionals” bieden wij een duurzame oplossing voor evaluaties waarbij de handleiding en quickscan laagdrempelig beschikbaar zal worden gesteld aan alle professionals die de gratis kennisbank en/of community van de Academie Sociaal Domein bezoeken.

Download de bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals gezin aan zet hier.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook