Onderzoeken begint bij ondervinden

Ons onderzoek onderscheidt zich door actiegericht te zijn, waarbij we geen dikke rapporten schrijven maar concrete aanbevelingen doen. 

Actiegericht onderzoek voor verandering in het sociaal domein

Regelmatig voeren we in opdracht van onder andere het Ministerie van VWS, VNG, brancheorganisaties of gemeenten landelijk of regionaal onderzoek uit over en binnen het sociaal domein. Wij schrijven geen dikke rapporten, maar voeren actie-onderzoek uit en doen concrete aanbevelingen om aan de slag te gaan met het ontwerpen, verbeteren en of veranderen van processen. Daarbij combineren we kwalitatief narratief onderzoek met kwantitatief onderzoek in het sociaal domein. En dat levert mooie en andere vormen van resultaten van onderzoek op!

Het verkrijgen van diepgaand inzicht in menselijke ervaringen

Onder het gekwantificeerde kwalitatieve deel verstaan we het op relatief grote schaal verzamelen van korte anekdotes en ervaringen – ook wel ‘verhaal-fragmenten’ genoemd. Het gaat hier dus niet om uitgebreide interviews, maar ook niet om een standaard vragenlijst. De respondenten kunnen hun verhaal kwijt in hun eigen woorden. Daarna volgen enkele vragen (duidingsvragen) over het verhaal dat net verteld is; de vertellers geven daarmee dus zélf betekenis aan hun verhaal, zonder dat een ‘deskundige’ dit doet. Deze duiding door de vertellers is vervolgens een bron van meta-data bij het verhaal waaruit statistiek is af te leiden. De methode levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op en maakt patronen en trends zichtbaar in de beleving van mensen, waarbij (in tegenstelling tot een vragenlijst) ruimte blijft voor het ontdekken van nieuwe ontwikkelingen. Deze methode en de gebruikte software is bekend onder de naam SenseMaker®; een product van het Engelse bedrijf Cognitive Edge waarvoor Lorenz licenties heeft.

Onze onderzoek specialisten

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Joyce Stakenburg

Adviseur

|

06 83 64 66 06

Jessica Aarnink

Expert

|

06 41 01 40 39

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Kennis van zaken, onze publicaties