Onze rol in het integrale zorgakkoord

Wij bieden gerichte ondersteuning voor bestuurders in het sociaal domein en de eerstelijnszorg. 

Financiële boost voor zorgtransformatie

In het Integraal Zorgakkoord zijn partijen overeengekomen dat er een budget van 2.800 miljoen euro beschikbaar gesteld wordt voor de komende jaren om de zorg te transformeren. Die transformatie is nodig om ervoor te zorgen dat de zorg houdbaar en toekomstbestendig blijft. Vanaf 1 februari a.s. is het mogelijk om bij de zorgverzekeraar die in jouw regio marktleider is een beroep te doen op deze middelen.

Hoe kunnen wij ondersteunen?

Regiobeelden, regioplannen, transformatieplannen, gelijkgerichte contractering, domeinoverstijgend samenwerken, je ziet als bestuurder in het sociaal domein en de eerstelijnszorg al snel de bomen niet meer door het bos.

Wij kiezen ervoor om heel gericht te ondersteunen en recht te doen aan een belangrijk leidend principe: we versterken de kennis- en informatiepositie van onze klanten met de kennis van ervaren bestuurders en professionals uit het sociaal domein en de eerstelijnszorg en maken ons misbaar, zodat samenwerkingsverbanden zelf kunnen doorontwikkelen.

Van, door en voor het sociaal domein; wij werken met experts op het gebied van het ontwerpen en uitvoeren van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in het sociaal domein en de eerstelijnszorg. We hebben de theoretische en praktische ervaring bij het ontwerpen van levende verbindingen in de vorm van passende netwerkgovernance. We hebben hierin een reputatie hoog te houden!

Ons ondersteuningsaanbod

Wij richten ons ondersteuningsaanbod op het sociaal domein en de eerstelijnszorg en dan met name de implementatie van transformatie van zorg vanuit het IZa. Dat doen we aan de hand van vier bouwstenen die ieder op zich te doorlopen zijn, maar ook in samenhang kunnen worden gevolgd:

Data

Data

Delen

Doen

Wij helpen
onder andere

Meer weten?

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Kennis van zaken, Onze publicaties