Samen vleugels geven aan maatschappelijke verandering

Als experts in het sociaal domein, de zorg en het veiligheidsdomein streven we continu naar positieve verandering en impact. 

‘’Wij helpen organisaties de beste versie van zichzelf te worden”

Bianca den Outer – oprichter Lorenz

Team

Leer de mensen kennen die gedreven zijn door inhoud, expertise en een gezamenlijke missie om verandering teweeg te brengen in het sociaal domein, zorg en het veiligheidsdomein.

Jolien Sanders

Community Manager

|

06 22 31 63 87

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Onze diensten

Het is van betekenis van betekenis te zijn
Onderzoeken begint bij ondervinden
Zorg voor inzicht

Onze merken jouw oplossing

We bouwen mee met onze klanten aan hun ontwikkeling en versnellen die. Daarvoor hebben we naast ons expertadvies het volgende in huis.

Academie Sociaal Domein

Binnen de Academie Sociaal Domein vindt je een breed aanbod van geaccrediteerde trainingen die aansluiten bij alle relevante en actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorg.

Lorenz Scan

Met de Lorenz scans wordt gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Wij hebben diverse scans zoals jeugd, GGZ, preventie, curatie, welzijn en veiligheid.

De eerstelijns

De Eerstelijns duidt het nieuws en ondersteunt de ontwikkeling van georganiseerde en geïntegreerde eerstelijnszorg in Nederland. In de byline staan de termen strategie en innovatie. Die dekken de lading van dit brede kennisplatform.

Domeinoverstijgend samenwerken

Er is veel te doen op het snijvlak van de drie domeinen sociaal domein, welzijn en eerstelijnszorg. Op onze channel op 1SociaalDomein richten we ons op het laatste nieuws, achtergrondinformatie, best practices, trainingen en kennisoverdracht. We gaan in gesprek tijdens lunchwebinars met uiteenlopende experts over domeinoverstijgende (inhoudelijke) vraagstukken.

Omdat ervaring telt

We staan als samenleving voor grote uitdagingen en dilemma’s. Wij bieden een met Omdat ervaring telt een instrument aan waarbij de stem van alle inwoners gehoord wordt door middel van ervaringsverhalen die we op grote schaal ophalen en kunnen analyseren.

Prosper Young Professional Netwerk

Met de krapte op de arbeidsmarkt realiseren steeds meer organisaties zich hoe belangrijk het is om jonge mensen te laten zien hoe leuk het werken in het sociaal domein en de eerstelijnszorg is. Daarom hebben onze eigen young professionals het netwerk Prosper gelanceerd, een online community voor mensen tussen de 20 en 35 jaar die werkzaam zijn binnen de eerstelijns en het sociaal domein.  

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Kennis van zaken, Onze publicaties